Lisa Eriksson

Legitimerad pykoterapeut

OM MIG


Jag är socionom och av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) för vuxna. Jag är auktoriserad KBT-terapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).  Förutom KBT har jag sex års vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


Jag har lång erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete med både barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Efter många år inom socialtjänsten har jag också arbetat 22 år inom Psykiatri Halland. Där har jag arbetat på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), på ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM), på Ätstörningsmottagningen och inom vuxenpsykiatrin. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter har främst varit individuell psykoterapi, familjesamtal, föräldrastöd, psykiatriska bedömningar och diagnostik.


Jag erbjuder psykosocial rådgivning och psykoterapeutiska samtal för i första hand ungdomar och vuxna.


Jag har mångårig erfarenhet av arbete med känslomässiga problem såsom:

• Stress och oro

• Depression

• Panikångest

• Generaliserad ångest GAD

• Social fobi

• Specifika fobier

• Hälsoångest

• Tvångssyndrom OCD

• Trauma och kriser

• Posttraumatiskt stressyndrom PTSD

• Ätstörningar

• Relationsproblem

• Dålig självkänsla


Söderkliniken

Fiskaregatan 15

30290 HALMSTAD


lisaeriksson@soderkliniken.com


076 - 160 30 61


Copyright @ All Rights Reserved