Lisa Eriksson

Legitimerad pykoterapeut


Söderkliniken

Fiskaregatan 15

30290 HALMSTAD


lisaeriksson@soderkliniken.com


076 - 160 30 61


OM MIG


Jag är socionom och av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) för vuxna. Jag är auktoriserad KBT-terapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).  Förutom KBT har jag sex års vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


Jag har lång erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete med både barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Efter många år inom socialtjänsten började jag för snart 20 år sedan att arbeta inom Psykiatri Halland. Där har jag arbetat på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), på ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) och inom vuxenpsykiatrin. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter har främst varit individuell psykoterapi, familjesamtal, föräldrastöd, psykiatriska bedömningar och diagnostik.


Vid sidan om mitt arbete inom Psykiatri Halland har jag numera en privat mottagning där jag erbjuder psykosocial rådgivning och psykoterapeutiska samtal för i första hand ungdomar och vuxna.


Jag har mångårig erfarenhet av arbete med känslomässiga problem såsom:

• Depression

• Panikångest

• Generaliserad ångest GAD

• Social fobi

• Specifika fobier

• Hälsoångest

• Tvångssyndrom OCD

• Trauma och kriser

• Posttraumatiskt stressyndrom PTSD

• Stress och oro

• Relationsproblem

• Dålig självkänsla

Copyright @ All Rights Reserved